Ngân hàng lớn thứ 2 Đức bị Moody's hạ xếp hạng tín nhiệm


Ngày 23/4, hãng xếp hạng tín dụng Moody's đã hạ bậc xếp hạng nợ dài hạn của Comerzbank - ngân hàng lớn thứ 2 Đức từ A3- xuống Baa1.

Moody's cho rằng những hoạt động yếu kém của ngân hàng và báo cáo kết quả kinh doanh tồi tệ năm 2012 là nguyên nhân hạ bậc xếp hạng.

Mặc dù ngân hàng đã tiến hành vốn hoá và giảm được một số tổn thất nhưng nợ dài hạn xấu có thể khiến ngân hàng này bị suy yếu nếu cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro vẫn tồn tại.

Tháng trước, Commerzbank cho biết sẽ huy động 2,5 tỷ euro (3,3 tỷ USD) để hoàn trả lại gói cứu trợ của chính phủ trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Việc huy động vốn này sẽ được thực hiện từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6.

Theo Commerzbank, trong quá trình huy động vốn, cổ phần của chính phủ liên bang trong Commerzbank dự kiến sẽ giảm từ 2,5% hiện nay xuống dưới 20%.

Tuy nhiên, Moody's nhấn mạnh báo cáo tín dụng hàng năm về Đức "là một bản báo cáo cập nhật hàng năm cho các thị trường và không phải là một đánh giá.
Gafin


Back To Top