Chiến lược EU phiên Âu ngày 30/05/2012

Update: 12h45 GMT+7


Canh buy giá 1.2470
Stop loss: 1.2445
Take Profit: 1.2510
Back To Top