Chiến lược giao dịch cặp GU phiên Mỹ ngày 29/05/2012

Update: 17h10 GMT+7


Canh mua giá 1.568x
Stop Loss: 1.5665
Take Profit: 1.5705
Back To Top