Chiến lược AudUsd phiên Âu và Mỹ ngày 08/06/2012

Update: 13h20 GMT+7Canh bán vùng 0.9875
Stop Loss: 1.991x
Take Profit:
  • TP1: 0.9815
  • TP2: 0.9755
Back To Top