Chiến lược cặp GbpUsd phiên Âu ngày 06/06/2012

Update: 15h10 GMT+7


Canh sell vùng giá 1.548x đến 1.5500
Stop Loss: 35pips
Take Profit: Open hoặc 50pips
Back To Top