Chiến lược EU ngày 1/6Canh sell vùng 1.237x
Stop loss: 25p
Take profit: 1.2340 hoặc open
Back To Top