Chiến lược EU phiên Âu và Mỹ ngày 05/06/2012

Update: 16h15 GMT+7


Canh Buy giá 1.242x
Stop Loss: 1.238x
Take Profit: 1.2490
Back To Top