Chiến lược phiên Âu và Mỹ ngày 07/06/2012

Update: 20h05 GMT+7Canh buy giá 1.255x
Stop Loss: 30pips
Take Profit: TP1: 50pips hoặc TP2: 80pips.

PS: Chiến lược này đã được cập nhật bên forum mmo4vn từ 10h05 GMT+7. Chi tiết các bạn có thể xem tại đây, với #779.
Back To Top