Nợ công Mỹ giảm nhanh nhất kể từ 1950
Vấn đề nợ công của nước Mỹ đang tiến triển tích cực.


Tỷ lệ nợ/GDP Mỹ đã giảm từ 3,73 lần, xuống còn 3,36 lần.

Kể từ khi khủng hoảng tài chính toàn cầu kết thúc vào tháng 6/2009, tổng nợ nước ngoài của Mỹ đã tăng với tốc độ chậm nhất kể từ khi đạt kỉ lục năm 1950.

Trong 11 quý vừa qua, kể từ tháng 7/2009 đến hết tháng 3/2012, tổng nợ nước ngoài của Mỹ tăng thêm chỉ 702 tỷ USD, tương đương 1,4%.

Ngược lại, trong vòng 11 quý trước khi khủng hoảng toàn cầu bùng nổ vào năm 2005, tổng nợ nước ngoài của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng tới 10,7 nghìn tỷ USD, tương đương 28%.

Đáng lưu ý là trong khi các khoản nợ công vẫn tiếp tục tăng nhanh thì khu vực tư nhân đã trả phần lớn nợ trong khoảng thời gian kể trên và giúp kéo chậm tốc độ tăng nợ nước ngoài của toàn nước Mỹ.

Các nhà kinh tế đã nghiên cứu và chỉ ra rằng, tăng trưởng kinh tế của một quốc gia có thể bị ảnh hưởng khi các khoản nợ phi tài chính của các doanh nghiệp vượt quá ngưỡng 90% GDP hoặc khi các khoản nợ hộ gia đình vượt mốc 85% GDP.

Tại Mỹ, các khoản nợ của hộ gia đình đã giảm xuống còn 84%, từ mức đỉnh 98%, nợ phi tài chính của các doanh nghiệp giảm xuống còn 77% từ mức đỉnh 83%, còn các khoản nợ của khu vực tài chính cũng giảm từ 123% GDP xuống còn 89%.

Tuy nhiên, nợ công của Mỹ lại tăng mạnh từ 56%, lên 89%.Tốc độ tăng các khoản nợ nước ngoài của Mỹ so với GDP trong vòng 30 năm qua
(Đơn vị tính: Lần)“Ở mức độ thấp, nợ nước ngoài là một điều tốt vì đây là nguồn vốn để thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế. Tuy nhiên, khi vượt khỏi một điểm nhất định, các khoản nợ trở nên nguy hiểm”, các chuyên gia kinh tế công bố tại một hội nghị của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhận định.

Theo một báo cáo của McKinsey công bố hồi đầu năm nay, các hộ gia đình Mỹ có thể cần 2 năm nữa để giảm nợ về mức bền vững. Như vậy, nếu những kết quả nghiên cứu của McKinsey là chuẩn xác thì nước Mỹ sẽ quay trở lại đà tăng trưởng trong vòng 2-3 năm tới.

Điều đáng mừng là giới chuyên gia đều tin rằng, vấn đề nợ quốc gia đang được cải thiện mạnh mẽ, không chỉ tại Mỹ mà còn đang diễn ra ở nhiều nền kinh tế khác khi hầu hết các khoản nợ của khu vực tư nhân đã được thanh toán.


Đức Minh
Theo Market Watch
Back To Top