Chiến lược cặp Usd/Jpy phiên Âu và Mỹ ngày 03/07/2012

Update: 14h45 GMT+7BUY at 79.70
STOP LOSS: 79.40
TAKE PROFIT:
  • TP1: 80.05
  • TP2: 80.35
Back To Top