Eurozone thảo luận lập ngân sách chung toàn khối


Chính phủ các nước khu vực đồng euro (eurozone) bắt đầu thảo luận lập một ngân sách chung cho cả khối sau khi Đức ngỏ ý ủng hộ kế hoạch này.

Chính phủ các nước khu vực đồng euro (eurozone) bắt đầu thảo luận lập một ngân sách chung cho cả khối sau khi Đức ngỏ ý ủng hộ kế hoạch này.

Sau khi các cuộc thảo luận phát hành trái phiếu chung thất bại, hiện giới chức eurozone chuyển hướng sang thảo luận lập một ngân sách chung cho toàn eurozone thông qua nguồn thu từ thuế. Các cuộc thảo luận vẫn chưa bàn chi tiết quy mô cũng như thời gian triển khai ngân sách.

Ngân sách chung eurozone sẽ giúp tăng cường kiểm soát chi tiêu từng quốc gia trong khối cũng như là một bước đệm để hướng tới lập một liên minh ngân hàng.

Phía Đức cho rằng, kế hoạch này là cần thiết để giải quyết vấn đề của eurozone. Trong khi đó, các nước như Hà Lan và Áo không ủng hộ kế hoạch trên. Để có được sự thống nhất toàn khối là điều không dễ bởi các quốc gia giàu có hơn không muốn bỏ tiền vào ngân sách cho các nước yếu hơn.
Back To Top