Fitch: Rủi ro với ngân hàng châu Á tăng do kinh tế Trung Quốc chững lại

Các ngân hàng khắp châu Á đối mặt với sức ép xếp hạng khi tăng trưởng Trung Quốc chững lại, Fitch nhận định.

Trong một báo cáo công bố ngày 18/9, cơ quan xếp hạng Fitch cho rằng, mối liên hệ giữa hệ thống ngân hàng châu Á với Trung Quốc ngày càng tăng do đó càng dễ bị ảnh hưởng khi tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chững lại.

Điều này làm hạn chế khả năng nâng xếp hạng hoạt động của các ngân hàng khắp châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt các ngân hàng của Trung Quốc và Ấn Độ.

Nền tảng tín dụng của các nền kinh tế châu Á mới nổi vẫn tuy tương đối ổn định. Tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tuy đã vượt ra ngoài mức thấp nhất trong lịch sử nhưng cơ cấu tài chính vẫn tương đối mạnh đủ để tránh các rủi ro do kinh tế suy giảm mạnh.
Back To Top