IMF: Hệ thống tài chính toàn cầu vẫn dễ tổn thương như khủng hoảng 2008


Hệ thống tài chính vẫn quá phức tạp trong khi tình trạng định chế “quá lớn để sụp đổ” vẫn chưa chấm dứt, do đó vẫn dễ tổn thương.


Hệ thống tài chính vẫn quá phức tạp trong khi tình trạng định chế “quá lớn để sụp đổ” vẫn chưa chấm dứt, do đó vẫn dễ tổn thương.

5 năm kể từ sau khủng hoảng tài chính 2007-2008 khiến kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái, hệ thống tài chính toàn cầu ngày nay vẫn không hề an toàn hơn, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định.


Phó giám đốc bộ phận thị trường vốn và tiền tệ tại IMF, Laura Kodres, nói: “Bất chấp các cải cách, cấu trúc hệ thống tài chính toàn cầu vẫn không thay đổi so với thời kỳ trước khủng hoảng"

Hệ thống tài chính vẫn quá phức tạp trong khi tình trạng định chế “quá lớn để sụp đổ” vẫn chưa chấm dứt, do đó vẫn dễ tổn thương.

IMF cũng cảnh báo, nếu không có các chính sách phù hợp, các nền kinh tế có mức độ hội nhập càng cao thì càng dễ bị ảnh hưởng bởi tác động lan truyền từ nền kinh tế này sang nền kinh tế khác. IMF đặc biệt đề cập đến các ngân hàng ở Mỹ, châu Âu, tuy nhiên các nền kinh tế mới nổi cũng không tránh được rủi ro này.

IMF cho rằng cần có sự thảo luận tầm cỡ quốc tế về việc liệu có nên áp đặt các hạn chế đối với các mô hình kinh doanh nhất định và đặt ra tiêu chuẩn với các định chế tài chính phi ngân hàng như quỹ thị trường tiền tệ. Theo IMF, các định chế này hoạt động phần lớn không tiêu quy tắc điều tiết do đó có thể coi là rủi ro đối với hệ thống tài chính nói chung.

Về vấn đề dự phòng đối phó khủng hoảng, IMF cho rằng, mặc dù các nhà điều tiết toàn cầu đều đã nâng tỷ lệ dự trữ an toàn vốn đối với các ngân hàng, nhưng một vấn đề vẫn tồn đọng đó giải quyết thế nào với các định chế tài chính yếu kém.
Back To Top