Đa dạng nền tảng giao dịch với RoboForex

Đa dạng nền tảng giao dịch với RoboForex

RoboForex cung cấp cho bạn những phần mềm trên các nền tảng mà bạn có thể giao dịch trực tiếp với thị trường. Bạn có thể chọn một phần mềm trong những nền tảng giao dịch phổ biến nhất hiện nay cùng với các phiên bản di động của nó. Hãy chọn một phần mềm phù hợp nhất với bạn để có được sự kinh doanh hoàn hảo.

MetaTrader4
MetaTrader5
MultiTerminal
CTrader
CTrader Mobile Terminal
cTrader Web
PowerTrader
Android Trader
Iphone/Ipad Trader
Windows Mobile Trader
Metatrader4 for Linux
Kolo Forex lược dịch.
Nguồn: RoboForex
Back To Top