Hai ngân hàng lớn nhất Hy Lạp cần tái cấp vốn 17 tỷ USD


Hiện tại, 4 ngân hàng lớn nhất Hy Lạp đang rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán về mặt kỹ thuật sau khi tham gia chương trình tái cơ cấu nợ 200 tỷ euro của Hy Lạp. Chương trình này cũng khiến các ngân hàng phải phụ thuộc hoàn toàn vào các khoản vay từ các nước khu vực đồng euro (eurozone) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)

Hai ngân hàng lớn nhất Hy Lạp cần 13 tỷ euro (17 tỷ USD) để tái cơ cấu do gặp tổn thất lớn trong quá trình cơ cấu nợ của đất nước.


Theo tờ Wall Street Journal, ngân hàng lớn thứ 2 của Hy Lạp tính theo tài sản, Eurobank, cần 5,8 tỷ euro, trong khi ngân hàng cho vay lớn thứ 4 Piraeus Bank thì cần tới 7,3 tỷ euro. Trong 9 tháng đầu năm nay, tổng lỗ mà hai ngân hàng này phải gánh chịu do quá trình tái cơ cấu nợ của đất nước là 1,7 tỷ euro.

Hiện tại, 4 ngân hàng lớn nhất Hy Lạp đang rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán về mặt kỹ thuật sau khi tham gia chương trình tái cơ cấu nợ 200 tỷ euro của Hy Lạp. Chương trình này cũng khiến các ngân hàng phải phụ thuộc hoàn toàn vào các khoản vay từ các nước khu vực đồng euro (eurozone) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)

Trong khuôn khổ gói viện trợ thứ hai mà các chủ nợ dành cho Hy Lạp, chính quyền Athens đã dành 50 tỷ euro để tái cơ cấu vốn cho các ngân hàng gặp khó khăn. Trong đó, 18 tỷ euro đã được phân phối cho các ngân hàng trong tháng 5 thông qua trái phiếu phát hành bởi Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF).

Ngoài ra, chính phủ Hy Lạp dự kiến sẽ dùng cả biện pháp "cấp vốn bắc cầu", một biện pháp nhằm duy trì tính thanh khoản trong khi chờ đợi tiền cứu trợ, để hỗ trợ các ngân hàng cho đến khi họ hoàn thành quá trình tái cơ cấu vốn chính thức trong năm 2013. Quỹ giải cứu ngân hàng Hy Lạp sẽ có nhiệm vụ bảo lãnh khi các ngân hàng tăng vốn, đồng thời dự kiến sẽ mua lại 90% cổ phiếu mới phát hành của các ngân hàng. Điều này đồng nghĩa chính phủ Hy Lạp sẽ cho quốc hữu hóa hệ thống ngân hàng, tờ Wall Street cho biết.
Back To Top