Fitch cảnh báo hạ xếp hạng tín nhiệm của Mỹ

Mỹ có thể mất xếp hạng tín nhiệm AAA không giải quyết được bế tắc đàm phán ngân sách nhằm giảm gánh nặng nợ công.

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings hôm qua đã đưa ra khả năng hạ xếp hạng tín nhiệm của Mỹ. Thứ nhất, Mỹ vẫn có nguy cơ bị hạ xếp hạng tín nhiệm ngay cả khi nâng trần nợ nhưng chính phủ không hành động để giảm gánh nặng nợ công.

Hiện Fitch giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm AAA của Mỹ nhưng với triển vọng tiêu cực, nghĩa là khả năng bị hạ xếp hạng tín nhiệm cao hơn so với triển vọng ổn định.

Cảnh báo của Fitch được đưa ra trong bối cảnh giới làm luật Mỹ vẫn bế tắc trong vấn đề nâng trần nợ. Giới phân tích dự báo nợ công Mỹ sẽ chạm trần trong khoảng từ ngày 15/2 đến ngày 1/3 tới.

Gafin
Back To Top