Chiến thuật giao dịch cơ bản #3 : Stochastic High-Low

Các chiến thuật giao dịch sử dụng Stochastic thường mang lại cho bạn các thủ thuật rất tốt về thị trường tiền tệ.

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian : bất kỳ

Công cụ : Stochastic (14, 3, 3)

Nguyên tắc vào lệnh : khi đường Stochastic cắt xuống dưới 20, chạm đến 10 và sau đó quay lên cắt trở lại qua 20 thì vào lệnh BUY. Ngược lại, khi đường Stochastic cắt lên trên 80, chạm đến 90 và sau đó quay xuống cắt trở lại qua 80 thì vào lệnh SELL.

Nguyên tắc đóng lệnh : đóng giao dịch khi đường Stochastic chạm phía đối ngược (80 đối với lệnh Buy, 20 đối với lệnh Sell).Ưu điểm : cho tín hiệu vào/ đóng lệnh khá chính xác khi thị trường có xu hướng.

Khuyết điểm : bạn cần theo dõi thường xuyên. Stochastic được khuyến nghị sử dụng cùng với các công cụ khác để tránh các tín hiệu sai.
Nguồn: Maxi-Forex
Back To Top