S&P cảnh báo hạ xếp hạng tín nhiệm của Nhật Bản


Hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's (S&P) hiện nay dành bậc xếp hạng dài hạn AA- cho nợ công của Nhật Bản và đang xem xét hạ bậc tín dụng.

Ngày 23/4, S&P cho biết khả năng Nhật Bản bị hạ bậc xếp hạng tín dụng là khoảng 1/3 bởi không chắc chắn về chính sách của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ vực dậy tăng trưởng và kết thúc giảm phát thành công. 


Kế hoạch của ông Shinzo Abe nhằm đưa đất nước thoát khỏi giảm phát và thúc đẩy phát triển kinh tế - được gọi là "Abenomics" bao gồm 3 vấn đề chính: chính sách nới lỏng tiền tệ lớn, nỗ lực tài chính để thúc đẩy tăng trưởng và một chiến lược để kích thích đầu tư khu vực tư nhân. 


Trong số 3 vấn đề này, hiện nay chỉ mới có chính sách nới lỏng tiền tệ được thực hiện và các biện pháp còn lại chưa được áp dụng.


Gafin


Back To Top