Một loạt ngân hàng lớn bị S&P hạ xếp hạng tín nhiệm


S&P vừa hạ xếp hạng tín nhiệm của Barclays, Deutsche Bank và Credit Suisse.

Theo đó, xếp hạng rủi ro đối tác dài hạn của 3 ngân hàng trên bị hạ 1 bậc từ A+ xuống A. Ngoài ra, hãng xếp hạng tín nhiệm S&P giữ nguyên xếp hạng dài hạn A và ngắn hạn A1 của UBS. Triển vọng xếp hạng với cả 4 ngân hàng này là ổn định.

S&P cho rằng, các quy định mới và điều kiện thị trường bất ổn đang đe dọa hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Hãng này cũng cho rằng, 4 ngân hàng trên bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các quy định mới. Những quy định này có thể làm giảm doanh thu từ hoạt động đầu tư cũng như giao dịch của ngân hàng.

“Chúng tôi xét thấy trái chủ của các ngân hàng này đối mặt với rủi ro tín dụng cao do các quy định ngành chặt chẽ hơn, thị trường toàn cầu monng manh và kinh tế châu Âu trì trệ và những rủi ro từ khủng hoảng tài chính”, S&P nhận định.

Trong khi đó, S&P giữ nguyên đánh giá xếp hạng với UBS – ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ vì cho rằng ngân hàng này đã tích cực nhất trong việc giảm rủi ro từ hoạt động ngân hàng đầu tư. UBS cho biết, sẽ cắt giảm khoảng 10.000 việc làm.

Ngân hàng lớn thứ 3 của Anh, Barclays, và ngân hàng lớn nhất Đức Deutsche Bank bị hạ xếp hạng một phần do phụ thuộc vào doanh thu từ mảng ngân hàng đầu tư.

Gafin
Back To Top