10 Người Bạn Tốt Nhất và 10 Kẻ Thù Tồi Tệ Nhất Của Một Nhà Giao Dịch

10 Người Bạn Tốt Nhất và 10 Kẻ Thù Tồi Tệ Nhất Của Một Nhà Giao Dịch

Trong giao dịch, có những điều làm cho bạn giành chiến thắng trong thời gian dài và những điều làm cho bạn để cuối cùng bị mất toàn bộ số tiền trong tài khoản một cách nhanh chóng. Có nhiều cách để quản lí rủi ro và có nhiều cách để đánh bạc. Có nhiều cách để nghĩ rằng sẽ làm cho bạn không thể phá vỡ trong thị trường và cách suy nghĩ rằng sẽ làm cho bạn từ bỏ nhanh chóng và bỏ cuộc. Bạn chỉ có thể giao dịch dựa trên ý kiến của bạn hoặc thời gian thử nghiệm các nguyên tắc đã được chứng minh để làm việc. Những điều dưới đây là tất cả những điều mà bạn có thể lựa chọn. Hãy lựa chọn một cách cẩn thận và khôn ngoan nhất.

10 Người Bạn Tốt Nhất Của Nhà Giao Dịch

1. Nghiên cứu thị trường để hiểu cần làm việc gì. $Study
2. Bạn cảm thấy với sự không chắc chắn. ???
3. Là lạc quan về chiến thắng trong thời gian dài. #Winning
4. Bạn quản lý rủi ro rất cẩn thận trên mỗi giao dịch. #RiskofRuin
5. Suy nghĩ trong xác suất và các giao dịch bất đối xứng. #RiskReward
6. Theo kế hoạch kinh doanh của bạn. #Discipline
7. Chấp nhận thua lỗ. #StopLoss
8. Hãy để các lệnh thắng chạy. #TrendFollowing
9. Một kế hoạch chính xác, bạn sẽ giao dịch như thế nào. #TradingPlan
10. Một hệ thống thương mại mạnh mẽ. #EDGE

10 Kẻ Thù Tồi Tệ Nhất Của Nhà Giao Dịch

1. Sợ hãi nên mở giao dịch. #Fear
2. Cảm thấy cần phải có trong mọi giao dịch. #Pride
3. Mở một giao dịch quá muộn hoặc chốt lời quá sớm. #Impatience
4. Giao dịch với khối lượng quá lớn. Không chốt lời sau khi đảo chiều. #Greed
5. Giao dịch trả thù. #Anger
6. Vào lệnh và thoát lệnh một cách ngẫu nhiên không có kỷ luật, phương pháp. #Recklessness
7. Muốn vào hoặc thoát lệnh một cách hoàn hảo trên mọi giao dịch. #Perfectionism
8. Thị trường biến động dữ dội nhưng bạn không thay đổi khối lượng hoặc vị trí chiến lược của bạn. #Volatility
9. Phương pháp của nhà giao dịch là để chống lại các biến động giá. #Contrarian
10. Nhà giao dịch sẽ không bao giờ thừa nhận là sai. #Ego

Xem thêm: 
10 Nguyên Tắc Giao Dịch Vàng Có Thể Giúp Các Nhà Giao Dịch Mới.
12 Điều Cần Có Đối Với Nhà Giao Dịch Nếu Muốn Phát Triển
Back To Top