Mở rộng danh sách các nước có thể nạp tiền bằng Visa

(RoboForex) Kính gửi Đối tác và Quý khách hàng!

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng, chúng tôi đã mở rộng đáng kể danh sách các quốc gia, nơi bạn có thể gửi tài khoản giao dịch của bạn thông qua tín dụng / thẻ ghi nợ (hệ thống PayOnline). Từ bây giờ, bạn có thể gửi tiền qua hệ thống thanh toán này từ 50 quốc gia sau đây:

Châu Phi:  Botswana, Cabo Verde, the Central African Republic, Chad, Congo, Djibouti, Kenya, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Rwanda, Senegal, Somalia, Uganda, Zambia.

Châu Úc: Australia, Tanzania.

Châu Á: Albania, Cambodia, China, India, Indonesia, Iraq, Kuwait, Lithuania, Malaysia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Palestine, Romania, Singapore, South Korea, Thailand.

Bắc Mỹ: Aruba, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Puerto Rico.

Nam Mỹ: Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Suriname, Uruguay, Venezuela.

Xin lưu ý: Không có hoa hồng được tính khi bạn nạp tài khoản giao dịch của bạn thông qua bất kỳ hệ thống thanh toán.

Thông tin chi tiết về cách gửi tiền giao dịch thông qua hệ thống PayOnline có thể được tìm thấy trong "Depositing Funds" của trang web.


Theo RoboForex.com
Back To Top