FOREX PROOF

Một số Proof của sàn Roboforex trong thời gian giao dịch, bao gồm của Kolo Forex và của khách hàng (Bấm vào ảnh để xem rõ hơn).

FOREX PROOF

FOREX PROOF

FOREX PROOF

FOREX PROOF

FOREX PROOF

Dưới đây là một lần rút tiền của khách hàng

FOREX PROOF
Chia sẻ niềm vui với bạn bè

FOREX PROOF

FOREX PROOF
Chứng thực lệnh đã Take Profit trên MT4

FOREX PROOF
Lệnh đã Take Profit
Back To Top